Ka dy mënyra për të hyrë në bloget përkatëse, nëpermjet linkeve në kolonën e djathtë, por edhe duke shtypur dy herë me miush figurën përkatëse, sepse ato jane figura link për secilin blog të prezantuar. Në çdo blog që që do të vizitoni, në krye ka një link figure, nëpërmjet të cilit mund të ktheheni sërisht në ketë faqe ndërlidhese.
CopyrightTraboini 2008


BLOG LINKET E MIQËVE

ANTOLOGJIA VIRTUALE AVT©
Një kolazh virtual prej mbi 50 blogesh nën suazen e përqasjes estetike Traboini Connect & miqtë, emëruar së fundi “ANTOLOGJIA VIRTUALE AVT©", ka patur gjatë vitit të parë që ështe krijuar, 2008, më shumë se 50 mijë lexues interneti, duke bashkuar lexuesit e çdo blogu sipas numëruesve serverit elektronik. Në të përfshihen që nga shkrimtarët e mëdhej botëror Uitman, Emili Dikneson, Eminesku, Esenin, Ana Ahmatova, Zhak Prever e tjerë me blogun "Parnasi poetik", si dhe ata shqiptarë me bloge të veçanta, gjithnjë me përzgjedhje sipas shijeve e miqësive poetike të hartuesit, sepse kjo nuk përbën një antologji zyrtare por pelqimesh estetike në poezi e eseistikë. Me këtë rast kemi përgatitur Vidio-filmin "Antologjia Virtuale - AVT© " të cilin mund ta gjeni në Portalin Antologjia Virtuale AVT® dhe Blogun AVT© -Info.
I bashkangjiten ketij portali me linke dhe bloget e miqeve.

K.Traboini, Boston 2008
e-Mail: traboinistudio@yahoo.com

No comments: